Zavičajni muzej Visoko obilježio je 60 godina rada na očuvanju kulture i historijske baštine Visokog