Share
Gradonačelnik Mirza Ganić i ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Antonio Šimunović danas su potpisali Ugovor o sufinansiranju projekta “Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Čifluk-Gornja Bioča”.
“Ulaganje u infrastrukturu zaboravljenih povratničkih mjesta igra ključnu ulogu u postavljanju temelja za održiv razvoj, ekonomski rast i bolju kvalitetu života lokalnog stanovništva. Grad Visoko je u proteklom periodu asfaltirao naselje Vidoviće u dužini 2,2km, Ratkovce u dužini 1,63km i Čifluk u dužini 850m. Ostao je još jedan manji dio makadamskog puta prema Čifluku koji treba asfaltirati kako bi centar naselja asfaltom bio povezan s gradom. Raspisali smo tender i uskoro očekujemo potpisivanje ugovora sa izvođačem radova. Za realizaciju ovog projekta osigurana su sva finansijska sredstva i to 23.391,50KM od kantonalnog ministarstva i 16.600,86KM od ministarstva za civilne poslove BiH.” – kazao je gradonačelnik Ganić.
Grad Visoko će nastaviti s realizacijom različitih projekata koji će poboljšati uslove života naših građana.

Leave A Reply