Share

Završeni su radovi na proširenju rezervoara Kula Banjer, a u sklopu kojih je izgrađena vodna komora kapaciteta 250 m3 sa priključkom na zatvaračku komoru.

U prvoj fazi je izgrađena jedna komora također kapaciteta 250 m3 sa zatvaračkom komorom i kompletnom opremom, a sada je kapacitet rezervoara udvostručen.

Rezervoar Kula Banjer je sastavni dio projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica.

U prvoj fazi je uloženo 313.401,41 KM, a vrijednost ugovora za II fazu je 170.820,00 KM, izvođač radova je bio AGI d.o.o. Konjic, nadzor Perspektiva inženjering d.o.o. Visoko.

Proširenjem kapaciteta rezervoara stvoreni su preduslovi za vodoopskrbu dodatnih 2.500 stanovnika grada Visoko.

Facebook: Mirza Ganić

Leave A Reply