Share

Danas je u Velikoj sali gradskog vijeća upriličen prijem za novih 25 volontera a nakon Odluke gradonačelnika da i ove, kao i prethodne dvije godine, budu primljeni svi volonteri čime se stvara jednaka prilika za sve.

Volonteri su se upoznali sa svojim mentorima iz različitih sektora gradske uprave koji će ih voditi kroz sam proces volontiranja.
Grad Visoko planira i u budućnosti nastaviti ovu pozitivnu praksu prijema svih volontera koji se prijave na Javni poziv bez obzira na osvojeni broj bodova, uz prethodno ispunjavanje formalno-pravnih uslova, jer se na ovaj način jača saradnja između mladih obrazovanih kadrova i gradske uprave, odnosno jača se inkluzivni model lokalne samouprave te se šalje jaka poruka da gradska uprava Visoko brine i daje jednake prilike za sve mlade ljude.

Leave A Reply