Share

Građanima Visokog, Gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi, da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu,poslovne prostore i ekonomski razvoj oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA
GRADA VISOKO ZA 2O24.GODINU I NACRTU ODLUKE
O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2O24.GODINU

Gradsko vijeće Visoko je na 33.sjednici, održanoj 30.11.2023.godine Zaključcima br.02/1-02-326/23 i 02/1-02-327/23 od 3O.11.2023.godine, usvojilo Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu, te iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Uvid u Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko, za 2024.godinu moguće je izvršiti na web stranici Gradske uprave u sekciji Grad-Budžet, a dostupni su i u Službi za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj.

Primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđene Nacrte možete dostaviti Službi za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj najkasnije do 15.12.2023.godine.

Gradska uprava Visoko

Leave A Reply