Share

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova
njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14, 1/18 i 15/21) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje  K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2023/2024. godinu.

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji
ispunjavaju uslove konkursa.
Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

I. Pravo učešća na konkursu imaju:
a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu
Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao
maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;
d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu
Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao
maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

II. Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu
invalidninu – do navršene 35. godine života;
b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo
pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava
na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života;
c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su
ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za
branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti
obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Tekst cijelog Konkursa sa svim uslovima preuzmite OVDJE.

Obrazac za stipendiju preuzmite OVDJE.

Izjavu- kućnu listu preuzmite OVDJE.

Izjavu o ukupnim primanjima domaćinstva preuzmite OVDJE.

Obrazac – izjave o nekorištenju druge stipendije preuzmite OVDJE.

Leave A Reply