Share

Danas je Skupština ZDk nakon provedenih predhodnih procedura imenovala novu Vladu na čelu sa prof.dr. Nezirom Pivićem (SDA) koja ima zadatak da popravi i unaprijedi stanje u svim oblastima.

Zvanično, Emir Vračo (SDA) imenovan je za ministra unutrašnjih poslova u Vladi ZDK.

“Preduzećemo sve mjere na zaštiti života i imovine naših građana, te zajamčenih prava i sloboda. Želimo profesionalnu, efikasnu i dobro opremljenu policiju. Naše policija mora biti jaka i snažna, a njena snaga se ogleda kroz materijalno-tehničku opremljenost i kadrovsku popunjenost. S tim u vezi planirat ćemo nabavku nove opreme koju do sada nismo imali, ali i kadrovski popuniti i ojačati policijske strukture kako bismo rješili kontinuirane probleme s kojim se susrećemo prilikom organizacije posla i realizacije usvojenih planova i postavljenih ciljeva. U posebnom fokusu rada Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona glavni prioriteti će biti efikasna borba protiv zloupotrebe droga (narkomanije), organizovanog kriminala, rješavanje problema maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici. Sigurnost u saobraćaju posebno ćemo tretirati kroz povećane preventivne kontrole i nabavku dodatne opreme za kontrolu brzine kretanja vozila (stacionarnih radara) na kritičnim tačkama. Radit ćemo i na kontinuiranoj edukaciji državnih službenika i namještenika, ali i na povećanju efikasnosti u pružanju administrativnih usluga iz nadležnosti Ministarstva. Saradnja sa drugim kantonalnim ministarstvima i policijskim agencijama s viših nivoa vlasti nema alternativu i radit ćemo na unapređenju iste. Jednostavno, želimo sigurno okruženje i nema zaštićenih” – kazao je izabrani ministar Vračo za portal Visoko.ba.

Leave A Reply