Share
Svojim radom, profesionalnošću, poštenjem i izborom kadrova iz naroda vratili smo SDA Visoko na mjesto koje zaslužuje. Mnogo smo toga uradili u predhodnom periodu počevši od mjesta premijera ZE-Do kantona kada je bio naš kadar Mirza Ganić do danas.
Danas SDA Visoko ima ministra unutrašnjih poslova u Vladi Ze-Do kantona (Emir Vračo), gradonačelnika Grada (Mirza Ganić), dva zastupnika u Skupštini Ze-Do kantona (Mirela Mateša Bukva i Emir Džafić) i jedanaest vijećnika u Gradskom vijeću (Esad Semić, Zijada Smailagić, Zijad Brešćić, Emina Jusić, Emir Muslić, Almir Ljeskovica, Fikret Dervišbegović, Edin Lopo, Mersad Salkić, Mirsad Čučuk i Harun Alijagić).
Radimo i radit ćemo zajedno za bolje Visoko, jer mi izdati ne znamo.
Iskrene čestitke svim ministrima i premijeru na izboru, a posebno našem ministru Emiru Vrači!

Leave A Reply