Share

Obavještavaju se korisnici federalnih poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju da izvrše prijavu plana proizvodnje za 2024. godinu.

Plan proizvodnje se dostavlja na adresu :

Ministarstvo za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu
Ul. Kučukovići br.2. Zenica 72000

Obrasci za prijavu se mogu preuzeti sa web stranice Grada Visoko ili u sobi broj 21. Gradske uprave Visoko.

Rok za dostavljanje obrazaca je 15.11.2023. godine.

Leave A Reply