Share

Tokom avgusta 2023. sjajni tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ i privrednog društva ‘Bosanske piramide d.o.o.’ izgradio je novih 500 metara kamenih zidova. Usput je očišćena spiralna kamena fontana, napravljeni temelji za čuvarsku kućicu, očišćeni potoci od rastinja te položene cijevi za struju, kablovi za kamere i cijevi za drenažu vode. Novi zidovi imaju svoju strukturnu funkciju, ali i ukrasnu, jer se slažu s kamenim fontanama, stepenicama i obaloutvrdom. Projekat je u potpunosti finansiran vlastitim sredstvima.

Leave A Reply