Share

Nekadašnji komandir PS Visoko, a donedavno portparol MUP-a ZDK i dobitnik Srebrene policijske značke Elvedin Fišek novi je šef policijskog inspektorata MUP-a ZDK.

Na novoj funkciji u opisu poslova Fišek će pomagati načelniku Sektora uniformisane policije u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga rada načelnika, zatim planirati, organizovati i neposredno izvršavati poslove nadzora nad radom policijskih stanica i pružati im stručnu pomoć u vršenju poslova i zadataka iz njihovog djelokruga rada.

Također nova funkcija podrazumijeva i nalaganje mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti i neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite života i lične sigurnosti građana, kao i zaštite objekata i drugih materijalnih dobara u slučaju opšte opasnosti i kada je narušen javni red i mir u većem obimu.

Prema posebnom zaduženju prati i usmjerava rad policije na određenom području na sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa neposrednom zaštitom Ustavom utvrđenog poretka, zaštitom života i lične sigurnosti građana, javnog reda i mira, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i hvatanja počinilaca krivičnih djela, obezbjeđenjima određenih ličnosti i objekata

Učestvuje u realizaciji stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika; organizuje i prati izvršavanje poslova inspektora policije; pruža stručnu pomoć, stara se o zakonitosti i primjeni ovlaštenja inspektora policije; pruža stručnu pomoć policijskim stanicama i obezbjeđuje razmjenu podataka; učestvuje u izradi akcionih planova, obezbjeđuje izradu analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada Policijskog inspektorata; organizuje rad inspektora policije i učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu poslovi policije; učestvuje u radu radnih tijela i pripremi materijala iz nadležnosti Uprave policije u vezi sa poslovima u procesu evropskih integracija; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

RTV Visoko

Leave A Reply