Share

mr. sci Amila Tekešinović

Konstantna i opsesivna potreba za analizom vlastitog identiteta i pojma identiteta uopšte, morala je konačno da se u svoj svojoj punoći, detaljno i sveoubuhvatno materijalizuje u knjizi Amina Malufa naslova ”Porijeklo”.

Sa željom da što dublje prodre u kolektivno sjećanje svoje porodice, svojih predaka, upustio se ovaj francuski pisac u izuzetno zahtjevan poduhvat potrage za korijenima. Svaki detalj je bitan, svaka porodična anegdota i legenda njemu su od velikog značaja; svaki uspon i pad, po svijetu razbacanih predaka, svako pismo, fotografija, trač, piscu su od neprocjenjivog značaja.

Razgranali su se, iz Libanona, putevi Aminovih predaka po cijelom svijetu, ali porodicu su oduvijek vezivali odanost prema plemenu iz kog su potekli kao i obaveze prema državi, religiji, porodičnoj kući, društvu, ali i temi progonstva. Dinamičnost porodičnih odnosa isprepliće se sa historijskim, društvenim i političkim previranjima, te pisac na preko pet stotina stranica ispisuje svoje rodoslovlje u potrazi za odgovorima koja ga dovodi do susreta i lokacija o kojima nije mogao ni sanjati. Uz Knjigu ‘’Porijeklo : memoari’’, rado čitaocima preporučujem i ostale knjige Amina Malufa, uz nadu i želju da će utisci poslije čitanja trajati i kad zatvorite knjigu, te da će vam čitanje donijeti nove spoznaje i proširite znanje o sebi i drugima.

 

Leave A Reply