Share
Grad Visoko je proveo postupak javne nabavke za uklanjanje divljih deponija na području Visokog i kontinuirano radimo na terenu.
Ovo je prilika da pozovemo nesavjesne građane da vode računa o svojoj životnoj okolini i istu ne zagađuju.
Čistoća mjesta u kojem živite je i na Vašem obrazu.

Leave A Reply