Share

U okviru jesenjih infrastrukturnih radova u kompleksu Ravne tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ i privrednog društva ‘Bosanske piramide d.o.o’ postavio je niz betonskih gabiona kao potporu nasipu pred ulazom u tunele Ravne.

Tokom čišćenja tunela Ravne, ogromne količine kamena i šljunka su izbačene iz postojećih prahistorijskih tunela Ravne. Taj materijal je iskorišten za proširenje postojećeg puta, parkinga i prostora za uslužne objekte i suvenirnice. Obzirom da se posao na čišćenju tunela nastavlja, bilo je potrebno dodatnim gabionima zaštititi nasip od potencijalnog obrušavanja.

Ove aktivnosti su izvršene krajem septembra 2023.

Leave A Reply