Share
Za sjajni tim Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ i privrednog društva ‘Bosanske piramide d.o.o.’ radovi u parku ‘Ravne 2’ ne jenjavaju. Naprotiv, radi se na nekoliko lokacija.
Odlučeno je da se korita oba potoka u dužini od kilometar ipo u potpunosti betoniraju kako se ne bi skupljala zemlja, smeće i rastinje. Na taj način će biti omogućen nesmetan protok vode i neće se stvarati mini močvara u potoku. Čišćenje će biti znatno olakšano. Protok vode u slučaju bujičnih kiša će biti kontrolisan jer su ostavljene kaskade.
Tim, Fondacije, na čelu s predradnikom Mustafom Bajićem, napravio je još jednu dionicu kamenog potpornog zida na putu prema ulazu u tunele ‘Ravne 2’ i Magičnoj šumi.
Stručni tim s električarem Mustafom Omanovićem zamijenio je novim elektro stubove koji su bili dotrajali.
Započeta je akcija zaštite svih rukohvata, metalnog, betonskog i drvenog mobilijara od zime. U naredna dva mjeseca će biti vršeno farbanje odgovarajućim bojama i lakovima.

Leave A Reply